Ana Sayfa / ARABULUCULUK

ARABULUCULUK

arabuluculuk-mersin-listearabuluculuk-mersin arabuluculuk-mersin2arabuluculuk-kanun

arabuluculuk-kamu

Arabuluculuk konusunda ilk bilimsel çalışma, Adalet Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSSİDE’nin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilen “Türkiye Hukuk Kamu Araştırma Programı Ortak Akıl Platformu” toplantılarında gündeme gelmiştir. Arabuluculuk müessesenin ilk fikri temelleri de bu ortak akıl toplantılarında atılmıştır.

Adalet Bakanlığının Arabuluculuk müessesi konusunda kanun yapma iradesi ortaya çıkınca, ülkemizin sayılı akademisyenlerinden, uygulamanın içinde yer alan hukukçulardan ve aralarında TESK, TOBB, TBB, TNB gibi sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu temsilcilerden bir bilim komisyonu oluşturulmuştur. Bu bilim komisyonu tarafından hazırlanan “Arabuluculuk Kanunu Tasarısı”, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2012 tarihli oturumunda kabul edilerek yasalaştı.

Arabuluculuk kanunun kabul edilmesinden sonra, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur. Daire Başkanı olarak şuan Sn. Hakan ÖZTATAR görev yapmaktadır. Yine, Arabuluculuk Kanununda belirtildiği üzere Arabuluculukla ilgili işlemleri yürütmek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde bir Arabuluculuk Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulda, Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra TOBB, TESK, TNB ve TBB’den temsilciler bulunmaktadır. Konfederasyonumuz, bu kurulda 2 üye ile temsil edilmektedir.
Arabulucuların göreve başlayabilmesi için, Arabuluculuk Kurulu tarafından 21 Ekim 2013 tarihinde ilk yazılı sınav yapılmıştır. Yazılı sınavı geçen arabulucu adaylarına yapılan mülakatın bitirilmesi ile 14 Kasım 2013 tarihinde Türkiye’nin ilk arabulucuları açıklanmıştır. Arabulucular, Adalet Bakanlığı bünyesinde tutulan arabulucu siciline kayıtlarını gerçekleştirmiş olup, şuan ülke çapında 1500’e yakın arabulucu bulunmaktadır.

Tüm bu arabulucuların yetiştirilmesi sürecinde, Adalet Bakanlığı ve UNDP’nin ortak yaptığı proje kapsamında Arabuluculuk Kurulunda da temsil edilen TESK ve TOBB ile belirlenen 10’ar ilde arabuluculuğun tanıtılması amacıyla “Farkındalık yaratma” toplantıları yapılmaya başlanılmıştır. Yapılan toplantılar, Adalet Bakanlığı, UNDP ve TESK’in ortak çalışmasıdır.

Mersin İli sınırları içersinde faaliyet gösteren gerek esnaf ve sanatkarlarımız ve gerekse halkımızın yaşadıkları sorunları daha az maliyetli ve daha az zaman harcayarak çözebilmelerini teminen, gerek kendi aralarında ve gerekse üçüncü şahıslarla olan ve özel hukuktan doğan anlaşmazlıkların çözümünde uyuşmazlıklarını dava yoluna başvurmadan önce veya dava açılmış ise mahkeme sırasında öncelikli olarak arabuluculuk yoluyla çözmeleri konusunda gerekli hizmeti vermek amacıyla Birliğimiz bünyesinde Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezi (MESOBAUM) oluşturulmuş ve 01.02.2016 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamış ve Birliğimizin web sayfası olan www.mersinesob.org.tr adresinde yer almaktadır.