Ana Sayfa / Genelgeler / 2013 Genelgeler

2013 Genelgeler

ODALARA 106 NOLU GENELGE – Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat


ODALARA 105 NOLU GENELGE – İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik


ODALARA 104 NOLU GENELGE – Kapasite Raporu Onay Ücreti


ODALARA 103 NOLU GENELGE – Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu


ODALARA 102 NOLU GENELGE – 2014 Yılı Satış Belgesi Bedelleri


ODALARA 101 NOLU GENELGE – 2014-2015 Yılı Jean Monnet Bursu


ODALARA 100 NOLU GENELGE – 2014 Yılında Yapılacak Olan Olağan Genel Kurul Toplantıları


ODALARA 99 NOLU GENELGE – İşletme Kayıt Belgesi


ODALARA 98 NOLU GENELGE – İl Tütün Kontrol Kurulu Kararları


ODALARA 97 NOLU GENELGE – Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş


ODALARA 96 NOLU GENELGE – Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu Hk.


ODALARA 95 NOLU GENELGE – Defter Tasdikleri Hk.


ODALARA 94 NOLU GENELGE – Genel Kurul İşlemleri


ODALARA 93 NOLU GENELGE – Sanayi Sicil Belgesi


ODALARA 92 NOLU GENELGE – Genel Sekreterler Hizmetiçi Eğitim Semineri


ODALARA 91 NOLU GENELGE – Birlik Başkanlar Kurulu Toplantısı


ODALARA 90 NOLU GENELGE – Tartı Aletleri


ODALARA 89 NOLU GENELGE – Projesi Sonuç Raporu


ODALARA 88 NOLU GENELGE – Kapasite Raporu


ODALARA 87 NOLU GENELGE – Yerel Seçimlerde Aday Olma Hk.


ODALARA 86 NOLU GENELGE – Bilirkişi ve Tercüman Listeleri


ODALARA 85 NOLU GENELGE – THK Deri Toplama Yetki ve Görevlerinin İptali


ODALARA 84 NOLU GENELGE – Yeni Nesil Yazarkasa


ODALARA 83 NOLU GENELGE – Sanayi Amaçlı Kullanılan Yeraltı Suları


ODALARA 82 NOLU GENELGE – Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı


ODALARA 81 NOLU GENELGE – Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Uusl ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Hk.


ODALARA 80 NOLU GENELGE – Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik


ODALARA 79 NOLU GENELGE – Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Bilgilendirme ve Eğitim Günleri Hk.


ODALARA 78 NOLU GENELGE – Scan Posta Dolandırıcılığı ve Server Güvenlik Önlemleri


ODALARA 77 NOLU GENELGE – Yıllık Aidat Tahakkuk Tarihi