Ana Sayfa / Koronavirüse (COVİD-19) Karşı Önlemler ve Talepler

Koronavirüse (COVİD-19) Karşı Önlemler ve Talepler

Koranavirüsünün yayılma seyri ve bulaşma riski göz önüne alındığında ekonomik ve sosyal refahı olumsuz yönde etkileyeceği bilinmektedir. Bu amaçla, mal ve hizmet üretiminin yanında istihdama önemli katkı sunan esnaf ve sanatkâr işletmelerimizin öncelikle ve ivedilikle desteklenmesi gerekmektedir. Yakın zamanda açıklanan “Ekonomi İstikrar Kalkanı” paketinde önemli destekler olmakla birlikte esnaf ve sanatkârlarımız adına daha somut adımlar atılması her geçen gün önem arz etmektedir. Bu amaçla piyasadaki nakit sıkıntısı ve talep eksikliği uzun vadeli aşılamayacak bir krizi de beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda, virüs nedeniyle işyerlerini kapatan ve bu süreçten etkilenen esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik aşağıdaki önlemler ve desteklerin hayata geçirilmesi esnaflarımız açısından hayati önem arz etmektedir.

  1. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince esnaflarımıza Halkbankası aracılığıyla kullandırılan kredilerin Ocak- Haziran dönemine ait 6 aylık taksit tutarlarının, geri ödemesiz, kredi şekline dönüştürülmesi esnaf ve sanatkarlarımıza bir nebzede olsa nefes aldıracaktır.
  2. Bu dönemde bütün işletmelerimizin faaliyetleri durmuş ve iş yapamamaktadır. Finansman sıkıntısından, yapılması gereken yükümlülüklerini yerine getirememektedirler. Bu olağanüstü durum karşısında esnaf – sanatkarlarımızın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için kooperatiflerimiz aracılığıyla “0” faizli kredi sağlanması olumsuz sürece katkı sağlayacaktır.
  3. Esnafımıza acilen sicil affı getirilmeli verilecek kredilerden yararlanmasının önü açılmalıdır.
  4. Esnaf ve sanatkarlarımızın geçmiş döneme ait olan ve çeşitli nedenlerle bugüne kadar ödenmemiş, vergi, SGK, Elektrik, Su, Doğalgaz vb. gibi kamuya olan borçları faizsiz olarak yeniden yapılandırılmalıdır.
  5. Mülkiyeti genel ve yerel idarelere ait olan işyerlerinde kiracı olarak faaliyet gösteren esnaf-sanatkarlarımızdan bu süreçte kira alınmamasının sağlanması ve ayrıca, mülkiyeti şahıslara ait olan ve kiracı olarak bulunan esnaf-sanatkarlarımızın bu süreçte kiralarının devletimiz tarafından ödenmesi sağlanmalıdır.
  6. Esnaf ve sanatkarlarımız, SGK’ya hem 4a hem de 4b yönüyle bağlıdır. Çalışamadıkları için primlerini yatıramamaktadır. Bu süreçte esnaf ve sanatlarımızın SGK’ya olan yükümlülüğünün devletimiz tarafından karşılanması sağlanmalıdır.
  7. Bakanlık kararıyla faaliyetleri kısıtlanan ve geçici olarak kapanan işyerlerimize İŞ-KUR kısa çalışma ödeneği desteği verilmesi sağlanmalıdır.
  8.  Yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetini yürüten esnaflarımızında vergi, SGK, gibi kamuya olan borçları faizsiz olarak yeniden yapılandırılması ve kooperatiflerimiz aracılığıyla “0” faizli kredi sağlanması olumsuz sürece katkı sağlayacaktır.
  9. KDV, Muhtasar ve diğer beyannamelerin bildirim sürelerinin uzatılmasının sağlanması ve bütün esnaf sanatkarlarımızı kapsayacak şekilde düzenlemeye dahil edilmesinin sağlanmasıdır.